Wat betekenen de baggerwerkzaamheden in de Surinamerivier voor de zeedieren?

Al jarenlang voert GHFS tellingen uit van de grijs-roze rivierdolfijnen in de Surinamerivier. Doordat er al jaren waarnemingen zijn gedaan is er een beeld van hoeveel dieren er zijn, waar ze zich ophouden en hoe ze gebruik maken van hun gebied. Het monitoringprogramma is momenteel geĆÆntensiveerd om de effecten van de baggerwerkzaamheden op de dolfijnen nauwkeurig te kunnen volgen. Deze baggerwerkzaamheden zijn op 2 maart van dit jaar gestart in de Surinamerivier. De rivier wordt verdiept ten behoeve van de scheepvaart.

Infrastructurele werken worden in Suriname niet altijd uitgevoerd met een (goede) inventarisatie van milieueffecten. Zo is er bijvoorbeeld al jaren discussie over de effecten van de zandafgravingen op Braamspunt op de natuur. Een meevaller is dat voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden een rapport is opgesteld, waarin de verwachte effecten van het baggeren zijn beschreven. Monique Pool heeft voor dit rapport de hoofdstukken over zeezoogdieren en zeeschildpadden geschreven. Zij verwacht dat de effecten voor de dolfijnen beperkt zullen blijven omdat de dieren gemakkelijk kunnen weg zwemmen. Ze maakt zich meer zorgen over de zeeschildpadden. Niet alleen de volwassen zeeschildpadden maar vooral ook de jonge zeeschildpadden die net uit de eieren zijn gekomen en juist deze tijd de zee inzwemmen kunnen door de grote zuigmachines worden opgezogen en vermalen. Er zijn plannen om faunawaarnemers in te zetten die een vinger aan de pols houden, bijvoorbeeld door te controleren of ze dieren in het baggerslib aantreffen. Helaas zijn er nog geen waarnemers op de schepen aanwezig. Green Heritage Fund Suriname is als officiƫle waarnemer gevraagd.