Educatie

Green Heritage Fund Suriname heeft verschillende natuur- en milieu-educatieprogrammas’s voor kinderen en volwassenen. Deze hebben als doel om het bewustzijn en begrip van het algemene publiek rond milieukwesties te vergroten. Ze zijn gericht op duurzame ontwikkeling en op het behoud en verstandig gebruik van de natuur en natuurlijke hulpbronnen in Suriname.

Een van de onderdelen van het natuur- en milieueducatieprogramma is Globe Suriname. Dit is een uitgebreid lesprogramma voor schoolkinderen en maakt onderdeel uit van een wereldwijd netwerk van scholen en wetenschappelijke instituten zoals NASA en NSF International. Lees meer over GLOBE op de facebookpagina.

Op World Oceans Day organiseert Green Heritage Fund al jaren samen met partnerorganisaties de jaarlijkse March for the Ocean, zodat mensen zich bewust worden van het belang van een schone plasticvrije zee. Ook worden jaarlijks verschillende clean-up dagen georganiseerd.

GHFS is elk jaar aanwezig op verschillende in Suriname georganiseerde beurzen. Zij richt dan een stand in waarbij op ludieke wijze aandacht geschonken wordt aan het niet als huisdieren houden van wilde dieren. Aapjes, luiaards, ara’s en soms zelfs osselots en grotere roofdieren worden gevangen en meegenomen en soms als handelswaar aangeboden. Ook informeren zij het publiek over de jachtwetgeving waarmee gewaarborg wordt dat niet onbeperkt en ook tijdens het broedseizoen niet gejaagd mag worden.


Het Educatie- en Onderzoeksprogramma

Green Heritage Fund Suriname draagt bij aan het vergroten van natuur- en milieubewustzijn van zowel kinderen als volwassenen. Dat doet ze op verschillende manieren. GHFS voert het Globe Suriname programma uit. Globe Suriname heeft een uitgebreid lesprogramma voor Surinaamse schoolkinderen op het gebied van meteorologie, bodem, water en natuur, waarbij kinderen leren onderzoek te doen, waarbij ze met zelfgemaakte meetinstrumenten waarnemingen aan het milieu doen en hierover rapporteren. Kinderen leren zo een objectieve, wetenschappelijk onderbouwde mening te vormen, en krijgen kennis en bewustzijn over verschillende milieuthema’s.


Globe op school

Globe heeft ook programma’s voor volwassenen. In 2018 en 2019 heeft Green Heritage Fund meerdere Globe trainingen gegeven, waarbij geleerd wordt om verschillende soorten muskieten te herkennen en te monitoren, te weten welke ziektes muskieten kunnen overdragen, geleerd wordt hoe besmetting te voorkomen en hoe muskieten bestreden kunnen worden.  Lees bijvoorbeeld Hoe NASA technologie muggen bestrijdt.

Globe Suriname maakt onderdeel uit van een groot internationaal netwerk van 32.000 scholen in 121 landen, dat veel kansen biedt voor internationale uitwisseling en samenwerking. Zie de interactieve kaart van wereldwijde activiteiten op de Globe website. Globe Suriname is een Citizen Science programma waarbij waarnemingen van ‘burgerwetenschappers’ volgens standaard meetprotocollen worden uitgevoerd. Doordat een standaard methode wordt gebruikt kunnen de gegevens ook voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. Onderzoeksinstituten gebruiken de gegevens voor grootschaliger monitoring van de toestand van de aarde.