Luiaards

Green Heritage Fund Suriname heeft inmiddels al meer dan 800 in nood verkerende luiaards en een kleiner aantal miereneters en gordeldieren opgevangen, verzorgd en opnieuw uitgezet in het wild. Wanneer (gewonde) dieren door particulieren zijn gevonden worden ze door medewerkers van Green Heritage Fund Suriname opgehaald. De gezonde dieren worden weer op een veilige plek in het bos uitgezet. De zieke of gewonde dieren worden na onderzoek door een dierenarts, in het centrum verzorgd totdat ze weer op eigen kracht hun weg in het oerwoud kunnen vinden.

Het luiaardprogramma

Al voordat de stichting Green Heritage Fund Suriname (GHFS) in 2005 werd opgericht, ving Monique Pool, de toenmalige voorzitter van de stichting (de huidige directeur), luiaards en miereneters op in haar huis. Ze deed dit met een aantal vrijwilligers die haar hielpen met de verzorging van deze dieren die geen andere opvangplek bleken te hebben. De Dierenbescherming in Suriname zorgt vooral voor opvang van gewone huisdieren, zoals honden en katten. Geen van deze opvanghuizen of de nationale dierentuin had voldoende ruimte voor ontheemde wilde dieren. Op dat moment was er in Suriname ook weinig bekend over de leefgewoonten en verzorging van de twee- en drietenige luiaards (Choloepus didactylus en Bradypus tridactylus). Noch was er iets bekend over de gevolgen van habitatverlies. Om de nodige eerste kennis te krijgen over opvang en verzorging werden contacten gelegd met luiaardrehabilitatiecentra in Colombia en Costa Rica.

In de afgelopen jaren heeft  GHFS de nodige ervaring opgedaan met het verzorgen van deze dieren. De tijdelijke opvang van luiaards en miereneters vraagt om een speciale omgeving en sinds 2018 heeft GHFS een eigen luiaardrehabilitatiecentrum in de jungle in Saramacca. Medische hulp wordt verleend door de dierenarts van de Dierenbescherming. Green Heritage Fund Suriname werkt nu al 13 jaren aan de opvang van luiaards, miereneters en gordeldieren. Deze dieren worden als zij volledig gezond zijn weer uitgezet in bosgebieden die minder onder druk staan door verstedelijking.


Gewonde en zwervende luiaards

Sinds de oprichting van GHFS  in 2005 is het aantal meldingen van gewonde of zwervende luiaards in woonwijken toegenomen. Luiaards werden in het begin meestal via de Paramaribo Zoo aangemeld maar meldingen komen tegenwoordig rechtstreeks bij GHFS binnen.

De toename van het aantal meldingen wordt waarschijnlijk veroorzaakt door:

  • Toenemend verlies van habitat door uitbreiding van de bewoonde gebieden;
  • Luiaards worden soms gevangen om als huisdier gehouden te worden, maar de meeste mensen weten niet hoe ze deze dieren moeten verzorgen
  • Toenemend inzicht bij een deel van de gemeenschap dat zij een verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van dieren.

Steeds meer dieren moeten daarom opgevangen worden en dat vraagt om het nemen van maatregelen, waaronder:

  • Mensen bewust maken van het negatieve effect van hun handelen op wilde dieren;
  • Onderhoud van de faciliteiten van GHFS voor opvang en rehabilitatie van luiaards

Activiteiten

De vrijwilligers van het luiaardprogramma willen de luiaardpopulatie in Suriname in stand houden en beschermen, het rehabilitatiecentrum voor wilde dieren te Saramacca in bedrijf houden en het publiek en beslissers onderrichten over het belang van behoud van soorten en  ecosystemen. Zij willen dit met name met de volgende activiteiten bereiken:

  1. Het ophalen van luiaards die gewond zijn of zich in een gevaarlijke situatie bevinden; 
  2. Het  verzorgen van de zieke dieren in samenwerking met de dierenartsen van de Stichting Dierenbescherming Suriname;  
  3. Het zo snel mogelijk weer in het wild vrijlaten van de gezonde dieren;
  4. Zorg dragen voor de integrale bescherming van de luiaard, vooral binnen het kader van nationale wetgeving en Cites; 
  5. Voortzetten en uitbreiden van het educatieve bewustwordingsprogramma over luiaards in hun natuurlijke omgeving. 

Uit ervaring is gebleken dat de drie-tenige luiaard zich uitstekend leent als symbool voor het overbrengen van de boodschap aan kinderen omdat ze lief, vreedzaam en aanhankelijk zijn. Echter,  in het kader van het project hebben kinderen geen toegang tot gewonde dieren en dieren in rehabilitatie.


Zoogdiermanagement

Het opvangen en verzorgen van luiaards en deze weer uitzetten als ze gezond zijn door GHFS is een van de weinige  ecosysteemmanagementprojecten met als uitgangspunt zoogdiermanagement en tevens het eerste natuurbeheersproject voor luiaards in Suriname. Er wordt daarom samengewerkt met de Surinaamse Dierenbescherming, de Paramaribo Zoo en de afdeling Natuurbeheer.